Βοήθεια σε Ηπειρώτη/τισσα προπτυχιακό/ή πρωτοετή φοιτητή/τρια ενεργώς φοιτούντα/ουσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, στο πλαίσιο υλοποίησης των καταστατικών σκοπών του (άρθρο 2 & 3), ανακοινώνει την απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου του (Πράξη 65/3-11-2020 & 78/4-11-2021) να βοηθήσει έναν/μία Ηπειρώτη/τισσα φοιτητή/τρια οικονομικά αδύναμο ή/και ανήκοντα σε ευπαθή ομάδα, Η συγκεκριμένη βοήθεια αναφέρεται στην προσφορά ενός laptop και ενός πολύ μηχανήματος (εκτυπωτής-σαρωτής). Προς τούτο, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, όπως αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(panepirotikospatras@yahoo.gr) με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στο συνοδευτικό έγγραφο (Αίτηση-ΥΔ) της παρούσας επιστολής (τηλ. επικοινωνίας για οποιαδήποτε απορία: 6947507235).

Η βοήθεια αναφέρεται σε ενεργό/ή πρωτοετή προπτυχιακό/ή Ηπειρώτη/ισσα φοιτητή/τρια (γεννημένο/η στην Ήπειρο ή καταγόμενο/η από έναν από τους δύο γονείς από την Ήπειρο), ενεργώς φοιτούντα/ουσα στα τμήματα ή/και στις Σχολές του Πανεπιστήμιο Πατρών. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Κυριακή, 6 Φεβρουάριου 2022.

Υ.Γ. Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή/και επέκτασης της κατηγορίας του/της δικαιούχου, ή ακόμα και της φύσης της βοήθειας, σε περίπτωση μη εύρεσης ενδιαφερόμενου/νης φοιτητή/τριας.

Συνοδευτικό έγγραφο