Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΠΠΣ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού

Φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση την 01/05/2023, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως την Παρασκευή 07/04/2023 , Κτήριο Α Ισόγειο Πρυτανείας δίπλα στο κεντρικό  πρωτόκολλο,  τα κάτωθι:

Τα Σχετικά έντυπα που χρειάζονται μαζί με οδηγίες βρίσκονται στο link: http://praktiki.upatras.gr/entypa-panepistimiou-patrwn/ 

και Έναρξη_Πρακτικής_Άσκησης_Πανεπιστήμιο_Πατρών_(οδηγίες σε 4 βήματα) – Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (upatras.gr)

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Πριν προσκομίσετε στο γραφείο πρακτικής άσκησης τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει καρτέλα προσώπου στον ΕΛΚΕ στον σύνδεσμο https://webrescom.upatras.gr/createPass.aspx

2.Το Συμφωνητικό θα πρέπει να είναι εκτυπωμένο σε διπλή όψη  (εμπρος- πίσω) και να φέρει πρωτότυπες υπογραφές του ασκούμενου/ης και υπογραφές -σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του φαρμακείου χωρίς μουντζούρες και blanco).

3. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου Τράπεζας ή οποιοδήποτε έγγραφο με τον αριθμό IBAN που να φαίνεται ότι είστε πρώτος/η δικαιούχος.

4. Την βεβαίωση απογραφής από το ΕΦΚΑ όπου φαίνεται ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου (Αριθμ Συστήματος ΕΦΚΑ).

5. Την ασφαλιστική Ικανότητα https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx  

6. Να έχει ανοιχτεί θέση από τον φορέα απασχόλησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (διαφορετικά ο φοιτητής/τρια δεν θα μπορεί να υποβάλει το έντυπο ΑΤΛΑΣ) και ο φοιτητής να έχει κάνει σύνδεση. Η σελίδα είναι atlas.grnet.gr 

Εάν κάποιος φοιτητής/τρια κάνει erasmus δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και πρακτική άσκηση, και μέχρι το τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο Φοιτητής/τρια θα πρέπει να διατηρεί την Φοιτητική του Ιδιότητα.

Για οποιανδήποτε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τις κ. Λουίζα Βαγγελάτου:2610 997884,  vagelat@upatras.gr και Χαρούλα Κοσμά:2641074105, 2610997282, xkosma@upatras.gr
Web: https://praktiki.upatras.gr