Έναρξη Πρακτικής Άσκησης | Πανεπιστήμιο Πατρών – ΤΜΗΜΑΤΑ πρώην ΤΕΙ (οδηγίες σε 4 βήματα)

Αγαπητέ φοιτητή/ Αγαπητή φοιτήτρια,

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών!

Ακολουθούν σημαντικές οδηγίες για την έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης. Η τήρηση των οδηγιών είναι σημαντική καθώς διασφαλίζει την εγκυρότητα της Πρακτικής σας Άσκησης και την πληρωμή σας από το πρόγραμμα!

1. Επιλογή Φορέα Απασχόλησης/Εταιρείας

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, οφείλετε να κάνετε σύνδεση (ως φοιτητής) στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ – ΑΤΛΑΣ. Μπορείτε να επιλέξετε Φορέα Απασχόλησης/Εταιρεία, βλέποντας τις διαθέσιμες θέσεις στο  καθώς και τις διαθέσιμες αγγελίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Στην επιλογή του Φορέα ο οποίος θα σας παρέχει εξοικείωση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στο αντικείμενο δικό σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή της Π.Α. του Τμήματός σας. 

2. Συμπλήρωση των στοιχείων σας για την έγκριση της Πρακτικής σας Άσκησης

Στο σύνδεσμο https://webrescom.upatras.gr/createPass.aspx

επιλέγοντας: Δημιουργία καρτέλας προσώπου στον ΕΛΚΕ 

(θα σας εμφανιστεί η οθόνη που βλέπετε στο Printscreen που επισυνάπτεται)

θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
  • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
  • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
  • την Διεύθυνση κατοικίας σας
  • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΑΜΚΑ)
  • Έγγραφο ταυτοποίησης τραπεζικού λογαριασμού (Καταχωρείτε το IBAN σας και ανεβάζετε MONO το έγγραφο αυτό  σε μορφή pdf)
  • Στο πεδίο επάγγελμα παρακαλούμε καταχωρείτε: ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

3. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Μετά την επιλογή του Φορέα Απασχόλησης/Εταιρεία οφείλετε να καταθέσετε συμπληρωμένα (με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες), τα έντυπα έναρξης πρακτικής άσκησης σας το αργότερο 20 ημέρες πριν τη έναρξη της Πρακτικής Άσκησης!

Τα έντυπα αυτά είναι:

(Η πρακτική άσκηση αφορά σε πλήρους απασχόληση, καθημερινά 8ωρο και πενθήμερη απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίως). Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, δεν πρέπει να συμπίπτει το ωράριο ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ με το ωράριο της παράλληλης απασχόλησης σας. Μαζί με τα παραπάνω, θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω:

4. Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Κατά την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης, οφείλετε να παρουσιαστείτε στις εγκαταστάσεις του Φορέα Απασχόλησης/Εταιρείας, ακολουθώντας το ωράριο εργασίας της Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της Επιχείρησης/Φορέα. Μετά το πέρας της 1ης εβδομάδας Πρακτικής Άσκησης θα συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στην ενότητα με τα ΕΝΤΥΠΑ. Προσοχή! το ερωτηματολόγιο δεν πρέπει να συμπληρωθεί πριν το τέλος της πρώτης εβδομάδας!

Το Γραφείο Π.Α. θα είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και διευκρινίσεις!

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών
Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο (Πρυτανεία)
Τ.Κ. 26500 Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Πάτρα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610997859 /2610997245 Ώρες Φοιτητών: Δευτ. – Παρ. 10.00-12.00
Web: praktiki.upatras.grΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

 

Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στην διεύθυνση του αποστολέα, καθώς και στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.

Η επικοινωνία μέσω Διαδικτύου δεν είναι ασφαλής και επομένως o ΕΛΚΕ ΠΠ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που προκλήθηκε από την χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του λόγω ιών που έχουν περάσει σε αυτά.

Σας Ευχαριστούμε,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΠΠ

Οι παρακάτω οδηγίες μπορούν να αναζητηθούν και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Π.Α. στο σύνδεσμο: https://praktiki.upatras.gr/?p=7309 

Είναι σημαντικό να γίνουν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες από τους επιτυχόντες φοιτητές, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκριση της Π.Α. τους πριν την 01.05.2023.