Δήλωση μαθημάτων

Η δήλωση μαθημάτων για το Β’ Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί από

13/3/2020 έως 10/4/2020

μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ιδρύματος.