Χορήγηση μεταπτυχιακής υποτροφίας στη Γαλλία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του κληροδοτήματος “Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη”

Κείμενο πρόσκλησης σε μορφή pdf.