Ανανέωση εγγραφών Προπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους  2021-2022

Οι ανανεώσεις εγγραφών των Προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος μας με έτη εισαγωγής 2019, 2020, 2021, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μπορούν να πραγματοποιηθούν από 21/03/2022 έως 30/04/2022, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr.

Η ανανέωση εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην ανανέωση εγγραφής, οι προπτυχιακοί φοιτητές επικοινωνούν στο itdesk@upatras.gr με το e-mail που τους έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Προσοχή:

Μετά την ανανέωση εγγραφή σας προχωρήστε και στην δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνου του ακ. έτους 2021-2022, δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού