Ανανέωση Εγγραφής και Δηλώσεις Μαθημάτων Φοιτητών Προπτυχιακού Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι, η δικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 21/03/2023 έως και την Τετάρτη 12/04/2023.

Η ανανέωση εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στο https://progress.upatras.gr  και όχι στο e-class.

Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων σας, ελέγχετε ότι έχει πραγματοποιηθεί σωστά και έχουν δηλωθεί ορθά όλα τα μαθήματα.

Αυτό γίνεται στο https://progress.upatras.gr και στη συνέχεια επιλέγετε «Ακαδημαϊκό Έργο».

Χωρίς δήλωση μαθημάτων δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην εξεταστική.

Η ανανέωση εγγραφής είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και επισημαίνεται ότι, χωρίς την ανανέωση εγγραφής δεν μπορεί να γίνει η δήλωση μαθημάτων.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού