Ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-23 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-23 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων, θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, στον ισότοπο https://progress.upatras.gr/  από την Πέμπτη 30/03/2023 έως και την Τετάρτη 12/04/2023 ώρα 23:59.

Για τη δήλωση μαθημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password) ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο ΠΜΣ για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Η Α’ ειδίκευση «Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών», δεν θα προσφερθεί για το ακ. έτος 2022-23.

Το μάθημα επιλογής TMG_109 «Σχεδιασμός και διαχείριση εμπειρίας στο τουρισμό και τις επιχειρήσεις» στην Β’ ειδίκευση “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων”, δεν θα προσφερθεί για το ακ. έτος 2022-23.