[Τροποποίηση] Πρόγραμμα Εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων [πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας]

Τροποποιήθηκε η ώρα εξέτασης των ακόλουθων μαθημάτων:

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ“. Η νέα ώρα εξέτασης θα είναι 10.00-12.00 στις 29.06.2023.
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ“. Η νέα ώρα εξέτασης θα είναι 10.00-12.00 στις 29.06.2023.
  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ“. Η νέα ώρα εξέτασης θα είναι 15.00-18.00 στις 29.06.2023.

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας