Ελληνική Ένωση Γυναικών στον Πολιτισμό και Τουρισμό (HAWCT)

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Γυναικών στον Πολιτισμό και Τουρισμό με σκοπό την εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία στα εξής:

  • Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των Ιδρυμάτων. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού.
  • Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ,χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.
  • Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
  • Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους. (Όπως η ανάδειξη έρευνας του Πανεπιστημίου και δημιουργία έρευνας για λογαριασμό της ένωσης)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται δράσεις και με τους δύο φορείς.