Αιτήσεις για την Ορκωμοσία Απριλίου 2024 Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού.

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος, με εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024,  να υποβάλλουν την αίτησή τους από 05-03-2024 έως και 20-03-2024 χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/ «Αίτηση Ορκωμοσίας» και να επισυνάψουν:

  1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  2. Αίτηση εγγραφής στο δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών (προαιρετικό)
  3. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία εκδίδεται μέσω της εφαρμογής www.gov.gr, και ειδικότερα από το σύνδεσμο: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET και θα δηλώνει ότι δεν έχει καμία εκκρεμότητα με:
  • τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών για σίτιση ή στέγαση και
  • τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Κεντρική Βιβλιοθήκη Παν/μίου Πατρών με έδρα το Ρίο, Βιβλιοθήκη στο Κουκούλι και Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου) για βιβλία

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να προσκομιστεί στη Γραμματεία η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Στην περίπτωση που έχετε απωλέσει την ακαδημαϊκή ταυτότητα το δηλώνετε στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία ορκωμοσίας. Θα αναμένετε νεότερη σχετική ανακοίνωση.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας φοιτητών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος