8ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής»

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής», που διοργανώνει το CSR Hellas και πραγματοποιείται φέτος για 8η φορά, έχει επίκεντρο το Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης #17 (Συνεργασία για τους Στόχους) που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των υπόλοιπων στόχων έως το 2030, καθώς αφορά τη σύμπραξη (συνεννόηση και συνεργασία) όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Οι ομάδες φοιτητριών / φοιτητών καλούνται να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα εστιάζοντας ΜΟΝΟ σε 1 από τα 4 ουσιώδη θέματα*:

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να συμβάλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση ουσιωδών θεμάτων βιωσιμότητας σε εθνικό επίπεδο; Που θα πρέπει να επικεντρωθούν; Ποια ουσιώδη θέματα επηρεάζουν; Πως θα συνεργασθούν αποτελεσματικά μεταξύ τους και πως με άλλους συμ-μετόχους και ενδιαφερόμενα μέρη;

1.       Απασχόληση/Συνθήκες Εργασίας

2.       Φτώχεια/Ανθρώπινα Δικαιώματα

3.       Κλιματική Αλλαγή

4.       Παραγωγή/Κατανάλωση

* Ένα ζήτημα είναι ουσιώδες όταν επηρεάζει καθοριστικά την ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ουσιώδη ζητήματα είναι τα κοινωνικά θέματα που έχουν πραγματική σημασία, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εταιρίες και χρειάζονται προσοχή και συνεχή παρακολούθηση.

Όπως κάθε χρόνο, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες φοιτητριών / φοιτητών, αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτήτριες / φοιτητές να βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Περισσότερες πληροφορίες για τον 8ο Φοιτητικό Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.

🏆 Τα βραβεία και οι ακριβείς ημερομηνίες του φετινού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σύντομα.

Γραμματεία Οργανωτικής Επιτροπής της Patras IQ
 
Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
 
Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Κτήριο Α’, ΤΚ 26504
+30 2610 969654 / 997890 / 7892 / 7224 patrasiq@upatras.gr
https://research.upatras.gr