ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της προκήρυξης των Υποτροφιών της ΕΕΕ, που κοινοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται ως τις 20 Μαΐου 2023. Στο πλαίσιο αυτό, η καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση της βεβαίωσης αποδοχής ή προσφοράς θέσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής παρατείνεται ως τις 23 Ιουνίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ: https://www.ugs.gr/gr/scholarships-social-welfare-and-solidarityprogrammes/scholarships/ https://www.syn-enosis.gr/gr/scholarships-2023-2024/