ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η Ιταλική κυβέρνηση, με σκοπό την ανάδειξη της ιταλικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού,
χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών
πανεπιστημίων καθώς και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (επισυνάπτονται) αποστέλλονται στην πρεσβεία της Ιταλίας μόνο
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ambasciata.atene@esteri.it μέχρι τις 02 Απριλίου 2023.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στα συνημμένα έγγραφα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή υπόδειξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα.

Prot.355 – Nota verbale e allegati vari (002)

2619-3_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._A

2619_2_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._B

2619_2_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._A