Υποτροφίες της Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Η Πολωνική κυβέρνηση, μέσω του National Agency of Academic Exchange (NAWA), χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή επιστήμονες – ερευνητές.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις διάφορες υποτροφίες στο site:
https://www.nawa.gov.pl (πολωνικά)
https://nawa.gov.pl/en/ (αγγλικά)