Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού τα εξής:

  1. Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2021 θα ανοίξουν εκ νέου την Πέμπτη 09-12-2021 έως και την Κυριακή 19-12-2021:
    • ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: μέσω της ιστοσελίδας  https://progress.upatras.gr, για τους φοιτητές/τριες με εισαγωγή τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 και
    • ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας): μέσω της ιστοσελίδας https://e-students.teiwest.gr, για τους φοιτητές/τριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και προγενέστερα. 
  2. Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές/τριες μπορούν να προβούν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από την εγγραφή του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-class η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους https://progress.upatras.gr και https://e-students.teiwest.gr αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (χειμερινό και επαναληπτική εξεταστική).

Σημειωτέον ότι πριν από τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες με έτη εισαγωγής 2019 και 2020 θα πρέπει να προβούν πρώτα σε ανανέωση εγγραφής και έπειτα στη δήλωση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Ωστόσο επειδή το σύστημα για την ανανέωση εγγραφής παρέμεινε ανοικτό έως τις 30.10.2021, όσοι φοιτητές/τριες δεν είχαν προβεί σε ανανέωση εγγραφής θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά (2610 962875,76,77,78,79), είτε με mail στο tourismsecr@upatras.gr, ώστε να ενημερώσουν τη Γραμματεία.

Προς ενημέρωση οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής το 2021 θα δηλώσουν μόνο τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής το 2020 θα δηλώσουν εκτός από τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους και το/τα μάθημα/μαθήματα που οφείλει/οφείλουν από προγενέστερο εξάμηνο (μόνο χειμερινό), ενώ οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2019 θα δηλώσουν εκτός από τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους και το/τα μάθημα/μαθήματα που οφείλει/οφείλουν από προγενέστερα εξάμηνα (μόνο χειμερινό).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων αυτή πρέπει να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές/τριες, προκειμένου να προσκομισθεί στην περίπτωση που αυτή ζητηθεί.

Από την Κυριακή 19-12-2021  το σύστημα θα κλειδωθεί και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας δήλωσης.

Σημειώνεται ότι κατόπιν και της δοθείσης παράτασης κανένα αίτημα για καταχώρηση δήλωσης μαθημάτων που υποβληθεί από φοιτητές/τριες δεν θα γίνεται δεκτό από τη Γραμματεία.

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αντιμετωπίσει πρόβλημα με την κατάθεση δήλωσης των μαθημάτων του/της θα επικοινωνεί είτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2610 962875, 962877, 962878, 962879, είτε με mail στο tourismsecr@upatras.gr.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Διοίκησης Τουρισμού