Το μάθημα “Προχωρημένα Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο” (Στ’ εξ΄) δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (12/4/2024).

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνω πως το μάθημα “Προχωρημένα Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο” (Στ’ εξ΄) δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (12/4/2024).

Θα υπάρξει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.


Με εκτίμηση,

Η Διδάσκουσα
Ελένη Πολύζου