Τελικά αποτελέσματα κατάταξης της από 14/3/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Π.Α. (Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).