Σχετικά με τις αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών

  • Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα πρέπει να παρακολουθήσουν ανά εξάμηνο τα μαθήματα που αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024.
  • Οι υπόλοιποι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν ανά εξάμηνο τα μαθήματα που που αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023, ανεξάρτητα από ποιο εξάμηνο αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για κάθε απορία σας σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να απευθύνεστε και στο Σύμβουλο Σπουδών σας!