ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ)

Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 διάλεξη του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.