Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ “Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Αναλυτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος