Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021 είναι ανοιχτό για
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 05 Απριλίου μέχρι 11 Μαΐου 2021.

Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές των φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-
Europe Meeting” (ASEM).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα τρία συνημμένα έγγραφα (1.Application Form 2.General Inscription 3.Implementation Guideline), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.asemduo.org, στην οποία υπάρχουν επίσης οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κλπ.

Επισυναπτόμενα

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO_KOREA – Πρόσκληση

1. Duo_Korea APPLICATION Form 

2. DUO KOREA General Description 

3. Duo Korea_ Implementation guideline