[Τροποποίηση] Πρόγραμμα Εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού

Τροποποιήθηκε η ώρα εξέτασης του μαθήματος “ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ“. Η νέα ώρα εξέτασης θα είναι 15.00-18.00 στις 29.06.2023.

Πρόγραμμα Εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού