Προκηρύξεις υποτροφιών  από τα έσοδα Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ: Μαρίας Ζαούση, Φανής Σαριγιάννη, Λεωνίδας Νικολαΐδης

1. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΖΑΟΥΣΗ

2. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

3. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από το έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2023_2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ