Προκήρυξη του κληροδοτήματος «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σύνδεσμος προκήρυξης σε μορφή pdf