ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12.04.2022

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12.04.2022 ΩΡΑ 9.00 π.μ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12.04.2022 ΩΡΑ 10.30 π.μ.