Πρακτική Άσκηση- Αλλαγή εντύπου πληρωμών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το έντυπο του Συμφωνητικού άλλαξε εξαιτίας της νέας εγκυκλίου ΕΦΚΑ σχετικά με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και η νέα έκδοση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας: 

Έντυπα Πανεπιστημίου Πατρών – Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (upatras.gr)

Για τον λόγο αυτόν, όσα συμφωνητικά έχουν ήδη κατατεθεί στο γραφείο πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αντικατασταθούν και όσα κατατεθούν από εδώ και στο εξής να είναι με το νέο έντυπο. 

…………………

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Καθηγητής