Πράξη Προέδρου περί αδυναμίας ολοκλήρωσης ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού.