Οδηγίες γραμματείας για την κατάθεση προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο “Νημερτής”

Κατάθεση προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο “Νημερτής”

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ορκωμοσίας σας, θα πρέπει να καταθέσετε την εργασίας σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Νημερτής” (https://nemertes.library.upatras.gr/home).

Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. ΔΕΝ χρειάζεται να στείλετε κάποιο cd ή έντυπο και ΔΕΝ χρειάζεται να καλέσετε για επιβεβαίωση.

Οι οδηγίες για την κατάθεση βρίσκονται αναλυτικά εδώ: https://library.upatras.gr/nemertes#deposit

ΠΡΟΣΟΧΗ στη χρήση των κεφαλαίων και στη σωστή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων με βάση τους κανόνες. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες και υπάρχουν λάθη και παραλείψεις, η υποβολή θα απορριφθεί.

Αφού ολοκληρώσετε την υποβολή, θα πρέπει να ελέγχετε το μέιλ κατάθεσης (ιδρυματικό ………@upnet.gr). Εάν η υποβολή έγινε σωστά, θα σας αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου. Διαφορετικά, θα σας έχετε λάβει μήνυμα στο ιδρυματικό σας μέιλ για την απόρριψη και τους λόγους αυτής. Προχωρήστε σε διορθώσεις ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η αποστολή γίνεται αυστηρά και μόνο στο mail με το οποίο συνδεθήκατε (ιδρυματικό). Προωθήστε μας το μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος για την ορκωμοσία σας.

Μόλις λάβετε στο mail σας την απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου από την βιβλιοθήκη το προωθείται στο mail της Γραμματείας tourismsecr@upatras.gr για να ενημερωθεί ο φάκελό σας.