Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι προπτ/κοί φοιτητές και οι υποψ. διδάκτορες από την Τετάρτη 14/6/2023 μπορούν να υποβάλλουν τις παρακάτω αιτήσεις χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/

1.    Αίτηση Ορκωμοσίας (για προπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες)

2.    Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)

3.    Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)

4.    Αίτηση Ένταξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)