Μη διάθεση χώρων Πανεπιστημίου

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών δεν χορηγεί άδεια για διενέργεια εκδηλώσεων/πάρτι στους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς δεν μπορεί να να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας περιουσίας και η ασφάλεια των ατόμων.