Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24_Διευκρινήσεις-Ενημέρωση

Κατά την εξέταση του μαθήματος Στατιστική Επιχειρήσεων, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το απαραίτητο τυπολόγιο θα δοθεί μαζί με τα θέματα της εξέτασης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) για τους απαραίτητους υπολογισμούς, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση της αριθμομηχανής κινητού τηλεφώνου.
Οι υποψήφιοι κατά την προετοιμασία τους μπορούν να μελετούν από τα προτεινόμενα συγγράμματα με βάση την αναρτημένη εξεταστέα ύλη.