Ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος με τίτλο «ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ [TMG]»

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι η εξέταση του μαθήματος με τίτλο «ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ [TMG-5.4c]» θα πραγματοποιηθεί στις 19-09-2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. στην αίθουσα ΔΤ 0.2