Ηλεκτρονικές αιτήσεις φοιτητών πρώην ΤΕΙ

Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις φοιτητών Τμημάτων Πρώην ΤΕΙ, υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, εδώ:  ΑΙΤΗΣΕΙΣ πρώην ΤΕΙ

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)

Αίτηση Ένταξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)