Εργαστήρια Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής [πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας] για το Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2022-23

Οι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν εργαστήριο του χειμερινού εξαμήνου παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους καθηγητές των εργαστηρίων όπως αναφέρονται παρακάτω:

Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Α’ εξάμηνο Μπάλλα Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια || 2610962936 || vballa@upatras.gr ||

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων – Γ’ εξάμηνο Κουτσονίκος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής || 2610962884 || gkoutson@upatras.gr ||

Στατιστική Επιχειρήσεων – Γ’ εξάμηνο Καρυώτη Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια || 2610962893 || vaskar@upatras.gr ||

Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος – Ζ’ εξάμηνο Μπάλλα Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια || 2610962936 || vballa@upatras.gr ||

Συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων – Ζ’ εξάμηνο Ραφαηλίδης Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής || 2610-962883 ||arafail@upatras.gr ||

Ειδικά θέματα μηχανογραφημένης Λογιστικής – Ε’ εξάμηνο Θανασάς Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής || 2610-962931 ||thanasasgeo@upatras.gr||

Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ – Ζ’ εξάμηνο Θανασάς Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής || 2610-962931 ||thanasasgeo@upatras.gr||