Επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Tην Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος, αποφάσισε ομόφωνα ότι κατά την ημέρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου.

 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ