Επί της διενέργειας επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022 για τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολογγίου, Πάτρας)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολογγίου, Πάτρας) ότι η επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί στην Πάτρα/ Κουκούλι

Η Διοικητική Λειτουργία του του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μεταφέρθηκε από τη Δευτέρα 25/07/2022 στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού με έδρα την Πάτρα (Κουκούλι).
Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα εξυπηρετούνται πλέον, από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 (Κουκούλι), Πάτρα – ΤΚ 26334   τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 962876, email logxrimsecr@upatras.gr.