Εξ Αποστάσεως Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Οι εξετάσεις θα γίνουν  από απόσταση μέσω skype for business και exams.eclass. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος το Πρόγραμμα Εξετάσεων όπου αναφέρονται:

  • η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης
  • ο τρόπος εξέτασης

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση:

  • ο λογαριασμός σας  στο e-class και exams.eclass  να είναι ενεργός
  • ο φοιτητής / η φοιτήτρια να είναι εγγεγραμμένος/η στο μάθημα του e-class και exams.eclass στο οποίο  θα εξεταστεί
  • η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού σας

Εφιστούμε την προσοχή σας  στην παρακολούθηση των ανακοινώσεων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο e-class κάθε μαθήματος.