Εγγραφή της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών ακαδ. έτους 2022-2023

Η προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, είναι από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Για τους άρρενες Κυπρίους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2021-2022 και το ακαδ. έτος 2022-2023), και δεν θα έχουν λάβει απολυτήριο στρατού έως τις 19.09.2022, θα ισχύσει η διάταξη της εγκυκλίου στη Σημείωση 5, «Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους», ήτοι έως τις 15.11.2022.