ΔΩΡΕΑΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ   13-4-22

ΔΩΡΕΑΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (RAPID TEST)

ΤΕΤΑΡΤΗ   13-4-22

ΩΡΕΣ :9.00ΠΜ -3.00Μ.Μ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ(ΠΡ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ)