Διεξαγωγή Τελετών Ορκωμοσίας Πανεπιστημίου Πατρών – Αποστολή ενημερωτικού υλικού

Ενημερωτικό Έντυπο εγγραφής στο alumni

Έντυπη Αίτηση Εγγραφής στο alumni

Οδηγίες ορκωμοσίας_ver 1a_Page_1

Οδηγίες ορκωμοσίας _ ver 1a_Page_2

Επί-της-διεξαγωγής-τελετών-ορκωμοσίας-ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2023

Παρουσίαση – Ενημερωτική Συνάντηση για ορκωμοσίες_21.2.23