Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού τα εξής:

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα ανοίξουν τη Τρίτη 01-11-2022 έως και την Κυριακή 20-11-2022:

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: μέσω της ιστοσελίδας  [https://progress.upatras.gr], για τους φοιτητές/τριες με εισαγωγή τα ακαδημαϊκά έτη 2019, 2020 και 2021. Για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του ακ. έτους 2022-2023 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν από την Γραμματεία.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας): μέσω της ιστοσελίδας [https://e-students.teiwest.gr], για τους φοιτητές/τριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2018 και προγενέστερα. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑΣ) (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας): μέσω της ιστοσελίδας [https://e-students.teiwest.gr], για τους φοιτητές/τριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2018 και προγενέστερα. 

Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές/τριες μπορούν να προβούν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από την εγγραφή του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-class η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους https://progress.upatras.gr και https://e-students.teiwest.gr αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (χειμερινό και επαναληπτική εξεταστική).

Σημειωτέον ότι πριν από τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με έτη εισαγωγής 2019, 2020 και 2021 θα πρέπει να προβούν, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, πρώτα σε ανανέωση εγγραφής και έπειτα στη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων αυτή πρέπει  να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές/τριες, προκειμένου να προσκομισθεί στην περίπτωση που αυτή ζητηθεί.

Μετά την Κυριακή 20-11-2022  το σύστημα θα κλειδωθεί και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας δήλωσης.

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αντιμετωπίσει πρόβλημα με την κατάθεση δήλωσης των μαθημάτων του/της θα επικοινωνεί τηλεφωνικά και μόνο με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 962877, 962878, 962879.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού