ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε τους προς ορκωμοσία φοιτητές ,των οποίων ο Α.Μ. αναγράφεται στον συνημμένο πίνακα, ότι θα συμμετέχουν κανονικά στην ορκωμοσία της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024