Αποστολή πιστοποιητικών εγγραφής και στρατολογικής χρήσης

Σε προθεσμία 2-3 ημερών από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη UPnet ID σας, παραλαμβάνετε στο ακαδημαϊκό email σας από τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σας, με επισυναπτόμενα πιστοποιητικά εγγραφής και στρατολογικής χρήσης (αναβολή στράτευσης για άρρενες φοιτητές).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, το e-mail up10xxxxx@upnet.gr, είναι το μόνο επίσημο αποδεκτό e-mail που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την οποιαδήποτε επικοινωνία σας με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, οι ανωτέρω κωδικοί είναι οι μόνοι κωδικοί που θα χρησιμοποιούνται για διάφορες υπηρεσίες και παροχές, όπως ηλεκτρονική γραμματεία, ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), παροχή συγγραμμάτων, στέγαση, σίτιση, εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class κ.λπ.