Αξιολογικοί Πίνακες για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) – Εαρινό Εξάμηνο

Αξιολογικοί Πίνακες για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας):

Τα υπόλοιπα μαθήματα της πρόσκλησης ανατέθηκαν σε μόνιμα μέλη ΔΕΠ.