ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Την Τετάρτη 1/11/23, ώρα 15:00 – 17:45 (Αίθουσα ΔΤ 0.2)  θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Αγγλικά για Eπιχειρήσεις – Business English» (Ζ’ εξάμηνο) για το μάθημα που δεν πραγματοποιήθηκε στις 3/10/23.


Η Διδάσκουσα,

Ελένη Πολύζου