Ανανέωση Εγγραφής και Δηλώσεις Μαθημάτων Φοιτητών Προπτυχιακού Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι, η δικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-24, θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 24/10/2023 έως και την Κυριακή 19/11/2023.

Η ανανέωση εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στο https://progress.upatras.gr  και όχι στο e-class.

Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων σας, ελέγχετε ότι έχει πραγματοποιηθεί σωστά και έχουν δηλωθεί ορθά όλα τα μαθήματα.

Αυτό γίνεται στο https://progress.upatras.gr και στη συνέχεια επιλέγετε «Ακαδημαϊκό Έργο».

Χωρίς δήλωση μαθημάτων δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην εξεταστική.

Η ανανέωση εγγραφής είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και επισημαίνεται ότι, χωρίς την ανανέωση εγγραφής δεν μπορεί να γίνει η δήλωση μαθημάτων.

Για τους επί πτυχίω φοιτητές, θα ανοίξουν εκ νέου οι δηλώσεις, για την δήλωση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Τώρα οι επί πτυχίο φοιτητές δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού