Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων [πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας]: Ανακοίνωση για Εργαστήριο Διοίκησης Αερομεταφορών στον Τουρισμό & Εργαστήριο Διοίκησης Υπηρεσιών Φιλοξενίας

  • Εργαστήριο Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό (Δ’ εξάμηνο ΠΠΣ ΤΕΙ)
  • Εργαστήριο Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας (Ε’ εξάμηνο ΠΠΣ ΤΕΙ)

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τουριστικών Επιχειρήσεων» που οφείλουν τα εργαστήρια «Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό» και «Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας» να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο eclass του μαθήματος «Εργαστήρια Αερομεταφορών και Φιλοξενίας ΠΠΣ ΤΕΙ».