Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας δεδομένων αιθουσιολογίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενεργοποιεί την υπηρεσία δεδομένων αιθουσιολογίου https://maps.classrooms.upatras.gr, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές (νέους, αλλά και τους παλαιότερους), όπου μπορούν να ανατρέξουν ώστε να λάβουν γνώση για τις αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων τους.

Στην πλατφόρμα, η οποία είναι συμβατή με όλες τις φορητές συσκευές,  καταγράφονται για κάθε αίθουσα τα παρακάτω δεδομένα: Όνομα, Τμήμα, Κτήριο, Όροφος, Χωρητικότητα, Wifi πρόσβαση, Τύπος, Στίγμα στον Χάρτη, Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  Η υπηρεσία είναι συνδεδεμένη με το υπάρχον σύστημα αιθουσιολογίου του Πανεπιστήμιου Πατρών, https://classrooms.upatras.gr, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ανακατευθυνθούν και να δουν από το ίδιο περιβάλλον και το πρόγραμμα της κάθε αίθουσας, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται οποιαδήποτε τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα χρήσης της κάθε αίθουσας.

Η υπηρεσία βρίσκεται υπό ανάπτυξη και στο μέλλον θα προστεθούν και νέα χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε παρατήρηση – πρόταση επικοινωνήστε στον σύνδεσμο: https://maps.classrooms.upatras.gr/contact/