Θερινό Σχολείο

Θερινό σχολείο για την εταιρική υπευθυνότητα & βιωσιμότητα

Ίδρυση Τμήματος

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’).